Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt, moet u eerst de (plaatsvervangende) huisarts bellen. Deze zal langskomen om officieel het overlijden vast te stellen. Tevens zal hij vaststellen of de overledene een natuurlijke dood gestorven is en wat mogelijk de oorzaak van overlijden is.

Eén en ander wordt op een formulier ingevuld, de zogenaamde “Verklaring van overlijden” die de huisarts achterlaat. Zolang een arts deze verklaring nog niet heeft opgesteld, mag er met de overledene niets gebeuren.

Als de (huis)arts geweest is en de “Verklaring van overlijden” heeft achtergelaten, is de volgende stap te besluiten wie u de uitvaart wilt laten verzorgen.

Wanneer u besluit mij als uitvaartbegeleider in te schakelen, zal ik met u afspreken wanneer ik langs kan komen.

Ter voorbereiding kunt u alvast de volgende zaken opzoeken:

  • Eventueel trouwboekje
  • Papieren overlijdensverzekering
  • Adressenlijst waar (indien van toepassing) rouwkaarten heen gestuurd moeten worden
P3214008
Voor het melden van een overlijden ben ik 24/7 bereikbaar op 06 50 81 97 86